• 16:47:23 wlidLEblad : melor tokba ta3ek was3a wella mzeyra
  16:48:08 sese201 : Was3a
  16:48:24 wlidLEblad : mwalfa tniki emala
  16:48:50 sese201 : We
  16:49:08 wlidLEblad : bsahtek
  16:49:12 wlidLEblad : nsakssik
  16:49:30 sese201 : We
  16:49:41 wlidLEblad : ekadri techab3i ?
  16:49:49 wlidLEblad : tekadri techab3i enik ?
  16:49:56 sese201 : Nnn
  16:50:11 wlidLEblad : ana thani jamais nechba3
  16:50:15 wlidLEblad : surtt melor
  16:50:21 wlidLEblad : nhab tokba hadik grave
  16:51:08 sese201 : Mmmmm

 • Ana tounsia nheb